31 مارس 2023
بخش هایی از موشک کروز روسیه که توسط پدافند هوایی ساقط شده بود توسط پلیس اوکراین در منطقه چرکاسی کشف شد3 month ago
بخش هایی از موشک کروز روسیه که توسط پدافند هوایی ساقط شده بود توسط پلیس اوکراین در منطقه چرکاسی کشف شد
3 month ago
وزارت خارجه روسیه وجود هرگونه مذاکره بین مسکو و کیف در مورد ایجاد منطقه امن در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا را رد کرد.
عکس‌های ماهواره‌ای از @ImageSatIntl که پیامدهای حمله امروز به پایگاه هوایی روسیه دیاگیلوو را نشان می‌دهد. عکس ها علائم سوختگی را در نزدیکی بمب افکن Tu-22M3 نشان می دهد3 month ago
عکس‌های ماهواره‌ای از @ImageSatIntl که پیامدهای حمله امروز به پایگاه هوایی روسیه دیاگیلوو را نشان می‌دهد. عکس ها علائم سوختگی را در نزدیکی بمب افکن Tu-22M3 نشان می دهد
وزارت دفاع روسیه حملات پهپاد واکنشی اوکراین به فرودگاه های هوانوردی استراتژیک در دیاگیلوو و انگلس را تایید کرد، می گوید دو بمب افکن آسیب دیده، سه سرباز کشته و چهار نفر زخمی شدند.3 month ago
وزارت دفاع روسیه حملات "پهپاد واکنشی" اوکراین به فرودگاه های هوانوردی استراتژیک در دیاگیلوو و انگلس را تایید کرد، می گوید دو بمب افکن آسیب دیده، سه سرباز کشته و چهار نفر زخمی شدند.
معیارها نشان می دهد که اتصال اوکراین در مناطق مختلف در بحبوحه حملات موشکی جدید روسیه در روز دوشنبه تحت تأثیر قرار گرفته است و مقامات همچنین برای کاهش شبکه، خاموشی های اضطراری را اجرا می کنند.3 month ago
معیارها نشان می دهد که اتصال اوکراین در مناطق مختلف در بحبوحه حملات موشکی جدید روسیه در روز دوشنبه تحت تأثیر قرار گرفته است و مقامات همچنین برای کاهش شبکه، خاموشی های اضطراری را اجرا می کنند.
3 month ago
Reuters: Due to Western sanctions, Russia's Lukoil company will suspend shipments from its Caspian oilfields via the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline in December and redirect them to the Caspian Pipeline Consortium (CPC) system
3 month ago
سخنگوی کرملین می گوید که پوتین از انفجار در پایگاه های هوایی مطلع شده است و سوالات بیشتر به وزارت دفاع ارسال شده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا سوپیچ، سوارکوو و زاروتسکه منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانشینا، تیموفییوکا، استریلچا، استاریسا، بوهرواتکا، اوهیرتسوه، ووچانسک، بوچکووه، مالا ووچا، دووریچنا، تاویلژانکا و بوهدانیوسکه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های کوپیانسک و لیمان، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایفکا، کروخمالنه، برستوف و ویشنوو در منطقه خارکف، نووسلیفسکه، میاسوژاریوکا، ماکییوکا، پلوشانکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا و آندریسک از منطقه فوریدس اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه سولدار، چاسیو یار، باخموتسکه، باخموت، کوستیانتینیوکا، کلیشچییوکا، اوپیتن، کوردمیوکا، زالیزنه، آودییوکا، پروومایسکه، وودیانه، وسله، کراسنوگریوکا، منطقه ژنرال دونومیفک، و نواحی آرمووکایف را گلوله باران کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
3 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا نووسیلکا، نسکوچنه، زولوتا نیوا و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک و نووآندرییوکا، نوودانیلیوکا، زالیزنیچنه، هولیایپوله، چرونه و دوروژنیانکا از منطقه زاپوریژیا را بمباران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون و دیگر شهرک‌های ساحل راست رودخانه دنیپرو را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوشانکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و برستوو، بیلوهوریوکا، یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش
روسیه با سه موشک کروز به کریوی ریه اصابت کرد که یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند3 month ago
روسیه با سه موشک کروز به کریوی ریه اصابت کرد که یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند
3 month ago
انفجار گاز خانگی در یک خانه مسکونی در زاولژیه منطقه نیژنی نووهرود
3 month ago
German Chancellor: The main question is what threats we have to face with our allies in Europe, most notably from Russia
Blogger Tumso Abdurakhmanov, who criticized Kadyrov, was killed in Sweden
در نتیجه حمله پهپادی مشکوک به فرودگاه در منطقه ساراتوف روسیه 2 هواپیما آسیب دید و 2 نفر زخمی شدند.
3 month ago
بر اثر انفجار کامیون حامل سوخت در فرودگاه نظامی دیاگیلوو در منطقه ریازان روسیه 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند.
1 زخمی بر اثر انفجار گاز خانگی در خانه مسکونی در یاروسلاول
3 month ago
انفجارهایی در چندین منطقه منطقه بلگورود در نزدیکی مرز اوکراین گزارش شده است
3 month ago
Residential house collapsed in Nizhnevartovsk as result of household gas explosion. At least 10 wounded
The body of a 30-year-old woman with a gunshot wound was found in a car in the east of Moscow3 month ago
The body of a 30-year-old woman with a gunshot wound was found in a car in the east of Moscow
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا سوپیچ و تیموفیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، اودنروبیوکا، استریلچا، نسکوچنه، ترنووا، استاریسا، اوهیرتسوه، چرنیاکف، چوهونیوکا و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، سینکیوکا، تابایفکا، برستوو و ویشنوو در منطقه خارکف و ماکییوکا، پلوشانکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، یاکولیوکا، سولدار، باخموت، کوردومیوکا، پیودنه، آودییوکا، اوپیتن، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخروویکا، ژنرال وسفیلکووو، منطقه آرموفکاووو، ژنرال وسفیلوکای، را گلوله باران کرد. نیروهای اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، ووهلدار، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اوریخیف را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون و دیگر شهرک‌های مناطق خرسون و دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوشانکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و برستوو، بیلوهوریوکا، یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، وودیانه، پروومایسکه، وسله وو، استاومی، مارینکیلکا و منطقه ژنرال دونسکیف دفع کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
خسارت در تیشانکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در تیشانکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree