31 مارس 2023
The body of a 30-year-old woman with a gunshot wound was found in a car in the east of Moscow3 month ago
The body of a 30-year-old woman with a gunshot wound was found in a car in the east of Moscow
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا سوپیچ و تیموفیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، اودنروبیوکا، استریلچا، نسکوچنه، ترنووا، استاریسا، اوهیرتسوه، چرنیاکف، چوهونیوکا و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، سینکیوکا، تابایفکا، برستوو و ویشنوو در منطقه خارکف و ماکییوکا، پلوشانکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، یاکولیوکا، سولدار، باخموت، کوردومیوکا، پیودنه، آودییوکا، اوپیتن، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخروویکا، ژنرال وسفیلکووو، منطقه آرموفکاووو، ژنرال وسفیلوکای، را گلوله باران کرد. نیروهای اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، ووهلدار، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اوریخیف را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون و دیگر شهرک‌های مناطق خرسون و دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوشانکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و برستوو، بیلوهوریوکا، یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، وودیانه، پروومایسکه، وسله وو، استاومی، مارینکیلکا و منطقه ژنرال دونسکیف دفع کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
خسارت در تیشانکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران3 month ago
خسارت در تیشانکا در منطقه بلگورود در نتیجه گلوله باران
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، نسکوچنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسوه و چرنیاکف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان سینکیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، ماکییوکا و پلوشانکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، دروژبا، اوپیتن، آودییوکا، وودیانه، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا، ژنرال سونه‌کایلیوکا، منطقه‌های هوایی دونیتسک، سولهوریوکا، ژنرال سونه‌کایلیوکا، سونه‌کایلیوکا از دونِتسک را بمباران کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، ووهلدار، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا اولهیوسکه، مالینیوکا، چروونه، ترنوواته، چاریونه، هولیایپیلسکه و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون دودچانی، تیاهینکا، ایوانیوکا و دنیپروسکه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، اوپیتن، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
G7 و استرالیا با سقف قیمتی 60 دلاری هر بشکه نفت روسیه موافقت کردند
آتش سوزی بزرگ در کارخانه گوشت میکویانوفسکی در مسکو3 month ago
آتش سوزی بزرگ در کارخانه گوشت میکویانوفسکی در مسکو
پس از اشاره لهستان، اتحادیه اروپا با سقف قیمتی 60 دلار در هر بشکه نفت روسیه موافقت کرد
یک ساعت پیش حملاتی به یک انبار نفت روسیه در شاختارسک در 60 کیلومتری خط مقدم گزارش شد.
3 month ago
شعله های روشنایی در مرز Schebekyne مستقر شدند
3 month ago
The Russians waited two hours. The Turkish army refuses to conduct a patrol with the Russian forces in Al-Hasakah
انفجار در منطقه گریوورون در منطقه بلگورود گزارش شده است
3 month ago
سخنگوی دولت آلمان: شولتز از پوتین خواست مناقشه با اوکراین را از طریق دیپلماسی حل کند و نیروهای خود را از اوکراین خارج کند.
3 month ago
سخنگوی دولت آلمان: شولز در گفتگوهای تلفنی با پوتین حملات روسیه به زیرساخت ها در اوکراین را محکوم کرد
3 month ago
پوتین و شولز تماس تلفنی داشتند، درباره اوکراین صحبت کردند - کرملین
شرکت انرژی هسته‌ای روسیه: باید در اسرع وقت یک منطقه حفاظتی در اطراف نیروگاه هسته‌ای Zaporizhia ایجاد شود.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا اسلوبوژانسکه، اوهیرتسوه، بوچکووه، مالا ووچا، بودارکی، استریلچا، ترنووا، چوهونیوکا، دووریچنه و زاپادنه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه تابایفکا، کروخمالنه و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، ماکییوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و نووسلیوکا و تورسکه از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree