26 مارس 2023
China and Russia accuses the U.S. and South Korea of provoking North Korea's recent missile launches - Yonhap
صدراعظم شولز: جنگ پوتین نظم صلح آمیز جهانی را به چالش می کشد. در پکن، من از رئیس جمهور شی خواستم تا نفوذ خود را بر روسیه اعمال کند. ما موافقیم که تهدیدات اتمی بسیار خطرناک هستند. استفاده از چنین سلاح هایی از خط قرمز عبور می کند
پوتین قانونی را امضا کرد که اجازه بسیج مجرمان جنایی را می دهد4 month ago
پوتین قانونی را امضا کرد که اجازه بسیج مجرمان جنایی را می دهد
4 month ago
پوتین می گوید 318000 مرد بسیج شده اند و 49000 نفر از آنها در حال حاضر در وظایف رزمی هستند.
4 month ago
بلومبرگ - روسیه به اسرائیل اطلاع داده است که اگر موشک های پدافند هوایی ساخت اسرائیل به اوکراین برسد، پاسخ خواهد داد
Police detained at least eight participants at an anti-war rally on Sovetov Square in Ulan-Ude
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، اولکساندروپیل، مارینکا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، نولسکه و پروومایسکه را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، پرچیستیوکا، وودیان، پاولیوکا، ورمیوکا و ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، نووآندرییوکا، اولهیوسکه، شرباکی و مالی شرباکی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت پیودنی بو 25 شهرک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، مارینکا، نوومیخایلیوکا، وودیان و پاولیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه 4 حمله موشکی، 28 حمله هوایی و بیش از 45 گلوله باران با MLRS در بیش از 30 شهرک در Zaporizhzhia، Dnipropetrovsk، Donetsk، Kherson و سایر مناطق انجام داد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، ولفین منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، استلماخیوکا، برستوف، بیلوهوریوکا، وترینارنه، هاتیشه، چوهونیوکا و اودی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، میاسوژاریوکا، زوانیوکا، روزدولیوکا، سیورسک، ورخنوکامیانسکه، سربریانکا، نوویهوریوکا و یامپولیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت باخموت، آندرییوکا، کلیشچییوکا، اوزاریانیوکا، کوردومیوکا، مایورسک، ایوانراد، سولدار، اوپیتن و زلنوپیلیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, during a meeting with his Russian counterpart, Sergey Lavrov, discusses relations of cooperation and strategic partnership between the two countries
4 month ago
Russian Borei-class Generalissimus Suvorov test-launched Bulava Ballistic missile
4 month ago
خاموشی در منطقه مالی مسکو "شهر مسکو"
پنتاگون اذعان می‌کند که تیم کوچکی از پرسنل آمریکایی ماه‌ها در سرتاسر اوکراین بازرسی‌های تسلیحاتی انجام داده‌اند، هرچند نه نزدیک خط مقدم. می گوید: "هیچ مدرکی دال بر انحراف گسترده وجود ندارد"، بازرسی ها مطابق با فعالیت های ایالات متحده در اوکراین قبل از حمله روسیه است.
Second transport flight Iran -to Russia today4 month ago
Second transport flight Iran -to Russia today
107 اسرای اوکراینی، از جمله 74 مدافع آزوفستال، در نتیجه مبادله اسیران اوکراین و روسیه آزاد شدند.
غیرنظامیان اوکراینی در خرسون سوار بر اتوبوس از یک ایست بازرسی که قبلاً توسط نیروهای روسی اشغال شده بود فیلم می گیرند و وقتی متوجه می شوند که اکنون رها شده است، تشویق می کنند.4 month ago
غیرنظامیان اوکراینی در خرسون سوار بر اتوبوس از یک ایست بازرسی که قبلاً توسط نیروهای روسی اشغال شده بود فیلم می گیرند و وقتی متوجه می شوند که اکنون رها شده است، تشویق می کنند.
پرچم روسیه از ساختمان اداره منطقه ای خرسون برداشته شد4 month ago
پرچم روسیه از ساختمان اداره منطقه ای خرسون برداشته شد
4 month ago
ارتش روسیه 3 حمله موشکی، 24 حمله هوایی و بیش از 80 گلوله باران با MLRS در بیش از 20 شهرک در سراسر اوکراین، از جمله کوپیانسک در منطقه خارکف، کرمنچوک در منطقه پولتاوا، نوسکه در منطقه لوهانسک، وودیان، ووهلدار، کراسنوگریوکا و نولسکه در منطقه دونتسک انجام داد. از منطقه چرکاسی، نوا کامیانکا از منطقه خرسون و ترنووی پودی از منطقه میکولایف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا اورلیکیوکا و موراویی از منطقه چرنیهیو و ویلنا اسلوبودا، زاپسیلیا و خارکیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه آلیسیوکا، آمبارنه، آنیسکینه، هاتیشه، هالیبوکه، زلن، کوزاچا لوپان، کراسنه، مالا ووچا، موروخووتس، اوهیرتسوه، اوخریمیوکا، سوسنیوکا، استاریسا، استریلچا و خریپونی را برای ژنرال استاریچا و خریپونی منطقه خارکف گلوله باران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، برستوف، دووریچنا، کامیانکا، کروخمالنه و فیهولیوکا در منطقه خارکف، هرکیوکا، نوسکه، پلوشانکا و سوخودیل در منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، زلنوپیلیا، مایورسک، نیویورک، اوپیتن، روزدولیوکا، سیورسک، سولدار و اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا کامیانکا، مارینکا، نولسکه، نوومیخایلیوکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا، وولدار، نوووپیل و پاولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، دوروژنیانکا، مالا توکماچکا، مالینیوکا، نووآندرییوکا، پاولیوکا، استپووه و شرباکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، بیش از 30 شهرک را در خط مقدم هدف قرار داد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ماکییوکا، نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، باخموت، مایورسک، پروومایسکه، نوومیخایلیوکا، وودیانه، پاولیوکا و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران: ایران در جنگ اوکراین در کنار روسیه است
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree