31 مارس 2023
6 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت: توپخانه روسیه در جهت پیودنی بو لوزوو، آندریوکا، اولهین، زلنی های، استپووا دولینا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ویسوکوپیلیا، پوتیومکین دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: توپخانه روسیه در جهت زاپوریژژیا نووسیلکا، زالیزنیچن، هولیاپول، چروون، شرباکی، بیلوهیریا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، مارینکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، ووهلهدار، پاولیوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت: توپخانه روسیه در جهت آودیوکا، تانک ها آودیوکا، وودیان، وسله را گلوله باران کردند.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت سولدار، باخموت، کودما را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک رایهورودوک، سیورسک، اسپیرنه را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک، ولیکا کومیشوواخا، کارناوخیوکا، ویرنوپیلیا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خارکف، زولوچیف، ولیکی پروهودی، روسکا لوزووا، روسکی تیشکی، چرکاسکی تیشکی، پریشیب را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورسک، Senkivka در منطقه Chernihiv، Myropilske و Porozok در منطقه Sumy را گلوله باران کرد.
6 month ago
Earthquake of magnitude 4.7 - 51 km W of Chara, Russia
Russia designates numerous more foreign agents, including rock star Andrei Makarevich6 month ago
Russia designates numerous more "foreign agents", including rock star Andrei Makarevich
6 month ago
گازپروم - نورد استریم به دلیل نقص به طور نامحدود به حالت تعلیق درآمد
6 month ago
در جهت پیودنی بو، توپخانه روسیه استپووا دولینا، اولکساندریوکا، پوساد-پوکروفسکه، پریبوزکه، نوومیکولایوکا، لیوبومیریوکا، نووهریهوریوکا، کیسلیوکا، پروومایسکه، کوبزارتسی، پارتیزانسکه، چرونهووواکیو، اولیشن، چرونهووواکیوکا، نووومیکولایوکا، لیوبومیریوکا، اولکساندریوکا، چرونهووواکیوکا، نووومیکولایوکا، میرولیوبیوکا، لیوبیمیوکا و پتریوکا. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی لوزوو، سوخی استاووک، ولیکه آرتاکووه، خرسچنیوکا حملات هوایی انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که پایگاه روسیه در تاوریسک منطقه خرسون منهدم شد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، کراسنوگریوکا، نوومیخایلیوکا، میکیلسکه، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، بوهویاولنکا، نوومایورسک، نسکوچنه را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی باخموتسکه، باخموت، وسلا دولینا و مایورسک دفع کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: حملات روسیه در نزدیکی Opytne، Pervomaiske، Nevelske، Avdiivka و Krasnohorivka توسط ارتش اوکراین دفع شد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، وسله، اوپیتن، وودیان، توننکه، پروومایسکه، کارلیوکا را هدف قرار داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی زایتسو، وسلا دولینا، سولدار، باخموت، یاکوولیوکا حملات هوایی انجام دادند.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: توپخانه روسیه در جهت باخموت سوخا بالکا، یوریوکا، باخموتسکه، مایورسک، زایتسو، سولدار، باخموت، یاکوولیوکا، بیلوهوریوکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کراماتورسک تانک های روسی، توپخانه بوهورودیچن، هریهوریوکا، دونتسکه، ورخنیوکامیانسکه، ایوانو-داریوکا، روزدولیوکا، وسله را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی ورخنیوکامیانسکی حمله هوایی کردند.
6 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: تانک‌های روسیه در جهت اسلویانسک، توپخانه‌های دولینا، کراسنوپیلیا، براژکیوکا، دیبریونه را گلوله‌بار کردند.
6 month ago
در جهت خارکف، تانک‌ها و توپخانه‌های روسیه اودی، روسکی تیشکی، چرکاسکی تیشکی، پیتومنیک، ولیکی پروهودی، استاری سالتیو، پتریوکا، پرموها، دمنتیوکا، پریشیب را گلوله‌بار کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی شستاکوف، بایراک، روسکی تیشکی و وسله حملات هوایی انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: توپخانه روسیه در جهت سیورسک پوشکاری، خرینیوکا، سنکیوکا در منطقه چرنیهیو و سوخودیل، نوا اسلوبودا و نووواسیلیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت پیودنی بو، توپخانه روسیه استپووا دولینا، نوومیکولایوکا، استپوو، پارتیزانسکه، آندریوکا، میرن، پریبوزکه، میکولایوکا، زوریا، لوچ، ایوانیوکا، کنیازیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت: توپخانه روسیه در جهت زاپوریژژیا، تانک‌ها نوووپیل، اولهیوسکه، هولیایپوله، نوودانیلیوکا، نوویاکولیوکا، دوروژنیانکا، زلنه پول، چاریونه، بیلوهیریا را هدف قرار دادند.
در جهت نووپاولیوکا توپخانه روسیه زولوتا نیوا را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه در نزدیکی مارینکا حمله هوایی انجام داد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است که نیروهای روسی تلاش کردند در وودیان پیشروی کنند
در جهت آودیوکا توپخانه روسیه اوپیتن، پروومایسکه، نیویورک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی ورمیوکا، نسکوچنه، اولکساندروپیل حملات هوایی انجام دادند.
7 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه باخموتسکه، سولدار، یاکوولیوکا، مایورسک، دیلیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: واحدهای روسی تلاش کردند تا اقدامات تهاجمی را در نزدیکی Vesela Dolyna، Zaitseve انجام دهند.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree